INKASSOBYRÅER SOM IKKE ER OMFATTET AV TJENESTEN GJELDSFORESPØRSEL

Byråene i listen under må du kontakte selv for å få informasjon om du har utestående krav hos dem.

ALPHA AKSEPTA AS
ØVRE FLATÅSVEG 4D
7079 FLATÅSEN
Tlf: 91 10 56 60
Fax: 94 77 20 88
E-Mail: 
post@aksepta.no     

AS RETTSINKASSO
POSTBOKS 1502
INDUSTRIVEIEN
3007  DRAMMEN
Tlf: 32 84 41 14
fax: 32 84 12 44
E-mail: 
ken.morten.steen@tess.no

BOLIGBYGGELAGENES INKASSOFORETAK AS 
POSTBOKS 214
8001 BODØ
Tlf: 75 50 67 00
Fax: 75 50 67 01
E-Mail: 
post@bblfinans.as    

CASE AS    
POSTBOKS 4065 SANDVIKEN
5835 BERGEN
Tlf: 55 59 47 20
fax: 55 32 66 44
E-Mail: 
post@case.as  

 

COLLECTIO AS
RYENSVINGEN 2 - 4    
0680 OSLO
Tlf: 21 62 74 40
fax: 21 62 74 49
E-mail: 
post@collectio.no 

CONFIDE AS
POSTBOKS 103 MINDE
5821 BERGEN
Tlf: 55 27 40 30
Fax: 55 27 40 01
E-Mail: 
post@confide.no     

EUROCREDIT NORGE AS
POSTBOKS 1 LINDERUD
0517 OSLO
Tlf: 32 29 91 50
Fax: 32 29 91 51
E-Mail: 
inkasso@eurocredit.com        

EULER HERMES NORGE
POSTBOKS 6875 ST. OLAVS PLASS
0130 OSLO
Tlf: 23 25 60 00
Fax: 23 25 60 10
E-Mail: 
anne.christine.wettre@eulerhermes.com     

INVOICE INKASSO AS 
POSTBOKS 2943
0230 OOSLO
Tlf: 48 00 94 00
E-Mail: 
peter@skarbovig.no    

KREDINOR OSLO
POSTBOKS 782 SENTRUM
0106 OSLO
Tlf.: 22009100
Fax: 22422371
E-Mail: 
post@kredinor.no 

KREDITTPLAN AS    
POSTBOKS 4782 NYDALEN
0421 OSLO
Tlf: 23 08 06 00
fax: 23 08 06 01
E-Mail: 
post@kredittplan.no           

NORSK INKASSO REFORM AS
POSTBOKS 8799 YOUNGSTORGET
0028 OSLO
Tlf: 22 31 41 51
Fax: 22 31 41 52
E-Mail: 
kjell@inkasso-reform.no   

OTTEM A/S
POSTBOKS 2235         
9508 ALTA
Tlf: 78 44 66 44
Fax: 78 44 66 51
E-Mail: 
post@ottem-as.no    

PAY SOLUTIONS AS
TJUVHOLMEN ALLÈ 3
0252  OSLO
TLF: 21 08 17 51
FAX: 21 03 13 13
E-Mail: 
support@psnordic.no        

RESPONS INKASSO A/S
FOLKE BERNADOTTESV. 50
5147 FYLLINGSDALEN
Tlf: 55 17 10 80
Fax: 55 17 10 81
E-Mail: 
tone.berg.jensen@tryg.no   

TET INNFORDRING AS
BYFOGD PAULS GATE 10
3717 SKIEN
Tlf: 35 51 92 30
Fax: 
E-Mail: 
innfordring@tet.no 

TOTALKAPITAL AS    
POSTBOKS 70 SENTRUM
4001 STAVANGER
Tlf: 51 20 08 50
fax: 51 20 08 51
E-Mail: 
post@totalkapital.no        

TT INKASSO AS
THONING OWESENS GATE 35 C
7044 TRONDHEIM
Tlf: 47 97 92 97
Fax: 73 91 31 04
E-Mail: 
paal.arnesen@ttinkasso.no            

VEST INKASSO & FINANS AS
POSTBOKS 1166
Strandkaien 2A
5811 BERGEN
Tlf:: 55 23 11 50
Fax:  55 23 12 85
E-Mail:  
inof@online.no  

ØSTFOLD INKASSO AS
PANCOVEIEN 28
1624 GRESSVIK
Tlf:  69 34 34 34
Fax: 69 31 16 99
E-Mail: 
lars@ostfoldinkasso.no     

ØKONETT AS
KLØVERVEIEN 11
9016 TROMSØ
Tlf: 77 60 71 00
Fax: 77 60 71 01
E-Mail: 
post@okonett.no