Gjeldsforespørsler – enkel digital tjeneste å bruke!

Inkassobransjen tilbyr en automatisk, sikker overføring av gjeldsforespørsler til de fleste inkassobyråene. Dette er en digital tjeneste som er enkel å bruke, følg instruksene under.

Bruk din egen BankID for å sende forespørsel:

Vi gjør oppmerksom på at vi har oppdatert tjenesten med BankID og BankID PÅ MOBIL, samt en integrert fullmakt til bruk der hvor andre enn skyldner skal ha informasjonen. MEN - forespørselen må bekreftes med BankID av skyldner selv.  
Slik legger du inn informasjonen for å sende gjeldsforespørsel:
  1. Legg inn korrekt informasjon om deg selv i tjenesten gjeldsforespørsel, og kryss av på korrekt valg der du skal velge mellom alternativer.
  2. Trykk på den oransje knappen nede til høyre "Opprett". Du får nå en bekreftelse på at forespørselen er lagt til fil - og du trenger ikke trykke flere     ganger.
  3. Bruk din egen BankID for å bekrefte gjeldsforespørselen.
  4. Du har nå sendt en gjeldsforespørsel og er ferdig med å bruke tjenesten.

NB! Du må selv ringe de byråene som ikke er omfattet av tjenesten:

Noen inkassobyråer kan vi ikke formidle kryptert e-post til. Byråene som ikke er omfattet av tjenesten må du ringe til selv. Byråene som ikke er omfattet av tjenesten, og som du må ringe til selv, finner du i OVERSIKTEN HER.
 

Dersom du ikke hører noe fra inkassobyråene:

Dersom du tror at et inkassobyrå mulig har et krav på deg, men ikke hører i fra dem, så må du selv ringe inkassobyrået og forhøre deg om du mangler informasjon fra dem.

NB! Vi tar ikke i mot telefoner for veiledning i bruk av tjenesten.

NB! Vi formidler ikke forespørsler via ordinær e-post.

Lykke til!